Newtech 2013, Stockholm

Diarienummer 2013-04324
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 38 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

The aim was to have a printed version of the proceedings. The conference proceeding have been collected and printed in two books (ISBN 978-91-7501-892-8 (Vol. 1), ISBN 978-91-7501-893-5 (Vol. 2)) dealing with all the mayor themes in production science. They have been made available on KTH Diva and among others indexed by Google Scholar. Volume 1: - Metal Cutting - Cutting Stability - Machine Tool Design Volume 2: - Forming - Assembly and Automation Technology - Material Sc. Addictive Manuf. Welding - Operation Management - Inspection and Quality Assurance

Resultat och förväntade effekter

The conference proceeding have been collected and printed in two books (ISBN 978-91-7501-892-8 (Vol. 1), ISBN 978-91-7501-893-5 (Vol. 2)) dealing with all the mayor themes in production science. They have been made available on KTH Diva and among others indexed by Google Scholar.

Upplägg och genomförande

The conference proceeding have been collected and printed in two books (ISBN 978-91-7501-892-8 (Vol. 1), ISBN 978-91-7501-893-5 (Vol. 2)) dealing with all the mayor themes in production science. They have been made available on KTH Diva and among others indexed by Google Scholar.

Externa länkar

KTH:s Publikationsdatabas DiVA KTH Industriell produktion NEWTECH 2013 homepage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.