New safe Nytt multi- funktionell carbon- nanopulver

Diarienummer 2008-01713
Koordinator Essentys AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat