New safe Nytt multi- funktionell carbon- nanopulver

Diarienummer
Koordinator Essentys AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01713

Statistik för sidan