New Bio-based Materials, Products and Services

Diarienummer 2014-01316
Koordinator Arbio AB - Arbio Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Programmet syftar till att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin. Visionen för det strategiska innovationsområdet är att Sverige ska ha genomfört övergången till en biobaserad samhällsekonomi i mitten av detta århundrade. Potentialen hos svenska biobaserade resurser från skog, åker, vatten och avfall utgör basen för programmet.

Förväntade effekter och resultat

Programmet visar på hur statliga medel kan stödja aktörerna i det strategiska innovationsområdet för att överbrygga traditioner, gränser och strukturer, samt att etablera nya samarbeten och utveckling i samverkan med befintliga insatser. Förväntade effekter är nya innovationer som leder till biobaserade material, produkter och tjänster som ger ökad internationell konkurrenskraft för svenska företag och ökat exportvärde för Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Bakom programmet står mer än 50 representanter för företag och forskning, där varje företag och organisation har identifierat de specifika marknadsmöjligheter som kan uppnås. I det gränsöverskridande samarbetet kommer programmet initiera och genomföra stora och genomgripande strategiska innovationsprojekt. Alla insatser ingår i en integrerad strategi för innovation, som spänner från politiska förutsättningar och marknadsförhållanden över forskning och utveckling till demonstration.

Externa länkar

BioInnovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.