New Bio-based Materials, Products and Services

Diarienummer 2014-01316
Koordinator Arbio AB - Arbio Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Avslutat