New approaches for the diagnosis of Bovine tuberculosis

Diarienummer
Koordinator SVANOVA Biotech AB
Bidrag från Vinnova 1 695 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00524

Statistik för sidan