Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Neverland Project

Diarienummer
Koordinator Igeia Health Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet har varit att göra vårt koncept redo för marknaden. Vi har uppfyllt detta men nya utmaningar har uppstått. Detta är helt naturligt med tanke på projektets komplexitet. Och vi är nära att kunna släppa vår första generations koncept.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått in feedback från en rad användare och beställare. Denna feedback har legat till grund för utveckling av konceptet för att kunna gå till marknad. Som ett led i detta arbete har vi även gjort relevanta budgetestimat och tagit fram en prisstrategi. Vi har även inom ramen för projektet tagit fram en patentansökan som lämnades in 2018.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en rad intervjuer med potentiella kunder och dess slutanvändare. Dessa intervjuer har legat till grund för projektets utveckling. Projektet har utifrån vårt perspektiv varit mycket lyckat. Vi är betydligt närmare en lansering än vi var innan projektets start.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04492

Statistik för sidan