Neverland Project

Diarienummer 2018-04492
Koordinator Igeia Health Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Externa länkar

Projektet beskrivs inte så noga då vi just nu formulerar en patentansökan.