Neumovec: En ny behandling för epilepsi

Diarienummer 2017-03354
Koordinator CombiGene AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att analysera och utvärdera den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos Neumovec, en ny behandling för epilepsi. Under projektets gång har vi också tagit fram en plan för den kliniska FAS I/IIa studien. De uppsatta målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi bekräftat den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos Neumovec samt tagit fram en plan för den planerade kliniska FAS I/IIa studien. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer utgöra ett underlag för våra strategiska beslut relaterade till vidareutvecklingen av vår terapi.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi utfört en detaljerad marknadsanalys inklusive bland annat konkurrenter, användarbehov och regulatoriska frågor. Vi har också identifierat potentiella partners för det planerade överlicensavtalet och definierat företagets ekonomiska förväntningar relaterade till det. Dessutom har vi utvecklat en plan för efterföljande FAS I/IIa klinisk studie som kommer att utgöra ett viktigt steg mot kommersialiseringen av terapin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.