Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Neumovec: En ny behandling för epilepsi

Diarienummer
Koordinator CombiGene AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att analysera och utvärdera den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos Neumovec, en ny behandling för epilepsi. Under projektets gång har vi också tagit fram en plan för den kliniska FAS I/IIa studien. De uppsatta målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi bekräftat den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos Neumovec samt tagit fram en plan för den planerade kliniska FAS I/IIa studien. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer utgöra ett underlag för våra strategiska beslut relaterade till vidareutvecklingen av vår terapi.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi utfört en detaljerad marknadsanalys inklusive bland annat konkurrenter, användarbehov och regulatoriska frågor. Vi har också identifierat potentiella partners för det planerade överlicensavtalet och definierat företagets ekonomiska förväntningar relaterade till det. Dessutom har vi utvecklat en plan för efterföljande FAS I/IIa klinisk studie som kommer att utgöra ett viktigt steg mot kommersialiseringen av terapin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juli 2017

Diarienummer 2017-03354

Statistik för sidan