NEtworK Optimization for CarSharing Integration into a Multimodal TRANSportation System (EkoCS-Trans)

Diarienummer 2018-04101
Koordinator Linköpings universitet - Department of Science and Technology
Bidrag från Vinnova 5 524 678 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Målet med detta forskningsprojekt är att studera förutsättningarna för att öka tillgängligheten till och användandet av miljövänliga bilpooler (Car Sharing, CS) i Sverige som en del av ett multimodalt transportsystem. I det här projektet utvecklas ett planeringsverktyg för att ta fram optimala design av ett CS nätverk. Det omfattar två integrerade delar: CS kommer att integreras som ett transportmedel i en befintlig transportmodel för Stockholm, och vi kommer att utveckla ett exakt matematiskt ramverk för att optimera utformningen av ett CS-system.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer (i) att hjälpa svenskt näringsliv att tillhandahålla CS-lösningar som fullt utnyttjar efterfrågepotentialen (dv.s lockar en större kundkrets), och (ii) att möjliggöra för svenska myndigheter att ta hänsyn till växande CS i deras strategiska trafikmodeller. Dessa åtgärder kommer i sin tur skapa miljö- och samhällsnyttor av stora CS-flottor, till exempel statistiskt betydligt minskade växthusgasutsläpp, färre privatägda bilar, reducerad trängsel, bättre luftkvalitet, och frigjord stadsyta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras på avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid LiU Norrköping, och på avdelningen Trafikanalys och logistik (TAL) vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Huvudsakligen, kommer projektet att utföras som ett doktorandprojekt. Projektet består av tre (överlappande) arbetspaket: modellutveckling CS, optimeringsmetoder, och en fallstudie för Stockholm. Ett referensgrupp kommer att medverka genom hela projektet.

Externa länkar

http://webstaff.itn.liu.se/~chrsc91/projects/EkoCS-Trans/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.