Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NEtworK Optimization for CarSharing Integration into a Multimodal TRANSportation System (EkoCS-Trans)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Science and Technology
Bidrag från Vinnova 5 524 678 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle

Syfte och mål

Målet var att undersöka förhållanden som möjliggör en ökad tillgänglighet och användning av det miljövänliga transportsättet carsharing (CS) i Sverige som en del av ett multimodalt transportsystem. Vi siktade på att utveckla ett beslutsstödsverktyg för en CS-nätverksdesign, som planerat, detta består av två integrerade delar (som vi itererar): - Integration av transportsättet CS i en befintlig modell för Stockholm av multiagentsimuleringen MATSim - Utveckling av ett optimeringsramverk för CS-systemdesign Dessutom jämförde vi olika systemdesigner för CS.

Resultat och förväntade effekter

Vi kombinerade en tjänstekänslig simulering för efterfråge(om)uppskattning och en efterfrågekänslig optimering för tjänste(om)design i en iterativ process. Detta gemensamma tillvägagångssätt tillåter oss att både skapa ett attraktivt utbud och att uppskatta effekten av ett specifikt system på transportsystemet. Vår metod tillåter oss att förbättra ett system i en befintlig miljö och vi ser till och med potential att generalisera detta tillvägagångssätt, t.ex. för mobilitetshubbar. Dessutom utvärderade vi olika systemdesigner för driften av ett enda CS-företag.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades och genomfördes från början som ett doktorandprojekt, men vi förlorade den doktorand som skulle genomföra arbetets huvuddel efter ca. 2/3 av tiden. Med hjälp av forskningsingenjörer och seniora forskare vid båda inblandade forskningsinstituten slutförde vi de eftersträvade implementeringsstegen pga de inblandades erfarenhet och ett framgångsrik samarbete mellan simulerings- och optimeringsexperterna. Både män och kvinnor ingick i projektet. Referensgruppsmöten med ett CS företag och Stockholms stad gav oss värdefull feedback.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 augusti 2023

Diarienummer 2018-04101

Statistik för sidan