Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NEtworK Optimization for CarSharing Integration into a Multimodal TRANSportation System (EkoCS-Trans)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Science and Technology
Bidrag från Vinnova 5 524 678 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Målet med detta forskningsprojekt är att studera förutsättningarna för att öka tillgängligheten till och användandet av miljövänliga bilpooler (Car Sharing, CS) i Sverige som en del av ett multimodalt transportsystem. I det här projektet utvecklas ett planeringsverktyg för att ta fram optimala design av ett CS nätverk. Det omfattar två integrerade delar: CS kommer att integreras som ett transportmedel i en befintlig transportmodel för Stockholm, och vi kommer att utveckla ett exakt matematiskt ramverk för att optimera utformningen av ett CS-system.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer (i) att hjälpa svenskt näringsliv att tillhandahålla CS-lösningar som fullt utnyttjar efterfrågepotentialen (dv.s lockar en större kundkrets), och (ii) att möjliggöra för svenska myndigheter att ta hänsyn till växande CS i deras strategiska trafikmodeller. Dessa åtgärder kommer i sin tur skapa miljö- och samhällsnyttor av stora CS-flottor, till exempel statistiskt betydligt minskade växthusgasutsläpp, färre privatägda bilar, reducerad trängsel, bättre luftkvalitet, och frigjord stadsyta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras på avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid LiU Norrköping, och på avdelningen Trafikanalys och logistik (TAL) vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Huvudsakligen, kommer projektet att utföras som ett doktorandprojekt. Projektet består av tre (överlappande) arbetspaket: modellutveckling CS, optimeringsmetoder, och en fallstudie för Stockholm. Ett referensgrupp kommer att medverka genom hela projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2022

Diarienummer 2018-04101

Statistik för sidan