Nervskyddande terapi för ischemisk stroke E! 8155 NOX4IS

Diarienummer 2013-03430
Koordinator GLUCOX BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 3 627 267 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

NADPHoxidas 4 (Nox4)-aktivitet ingår i normala metabola processer och uppregleras vid behov till fysiologiska nivåer för normal kroppsfunktion. Överproduktion av Nox4- aktivitet ger däremot skaldliga effekter som vid ischemisk stroke då allt för hög Nox4- aktivitet skadar nervceller när blodet återförs. Tillsammans med UM har en Nox4- inhibitor med uppbackning utvecklats för att mildra effekter i strokemodeller med målet humant läkemedel.

Resultat och förväntade effekter

Två Nox4 inhibitorer GLX7013114 och GLX7013107 har utvecklats med hög selektivitet för Nox4-inhibering i jämförelse med andra Nox isoformer. Substanserna visar skyddseffekt i två in vitro-strokemodeller modeller hos UM: ´Hippocampal Brain Slices´ (HBS) och ´Human Brain Micro vascular Endothelial Cells´ (HBMEC) som utsätts för hypoxi och svält. FTIA har utförts med gott resultat och PK-studier har grundat för pågående in vivo-studier i möss.

Upplägg och genomförande

Specifika Nox4-inhibitorer som SAR-utvecklats genom selektion med hjälp av membran/helcells-assayer (överuttryckande Nox4). Primärt mål att sänka IC50 till låga mikroM nivåer för att fungera effektivt i djurförsök. Valda substanser med låga IC50 värden för Nox4-inhibering har sedan analyserats m a p inhiberande förmåga (cellbaserad assayer) av andra iso former av Nox enzymer samt Xantin oxidas (enzymbaserad). Därefter farmakologisk utvärdering av pre-CD + uppbackning som använts för strokeförsök.

Externa länkar

hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.