Neptune

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 260 489 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04272

Statistik för sidan