Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nätverksträffen i Bryssel den 3 oktober

Diarienummer
Koordinator BLACKWING SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Bra möte, flera potentiella innovationsprojekt som nu diskuteras.

Resultat och förväntade effekter

Mål uppfyllt, träffade bra företag.

Upplägg och genomförande

Resan genomförd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-03993

Statistik för sidan