Nätverksbaserade Värmekameror för Övervakning av Säkerhetsklassad Infrastruktur

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 8 499 998 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02535

Statistik för sidan