Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nätverksbaserade inbyggda reglersystem

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 10 256 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den tekniska revolutionen inom mikroelektronik under de senaste decennierna har lett till billiga men kraftfulla enheter som kan kommunicera med varandra, känna av och interagera med sin omgivning. Sådana system och nätverk sammanför kommunikation, datorberäkning, sensorer och reglerteknik och möjliggör övervaknings- och automationsapplikationer på ett aldrig tidigare skådat sätt. För att dra full nytta av denna nya teknik inom den svenska systemindustrin, så behövs nya designmetoder som kan överskrida de traditionella gränserna mellan olika discipliner. Syftet med NECS (nätbaserade integrerade kontrollsystem) projektet är att skapa just en sådan tvärvetenskaplig metod, genom att att integrera verktyg från regler- och kommunikationsteknik, med avseende på systemarkitektur, komplexitet och energihushållning. Detta kommer att möjliggöra utveckling av mer effektiva, robusta och prisvärda system som kan anpassa sig till vad tillämpningar kräver. För att demonstrera och utvärdera resultaten kommer vi att tillämpa dem på en testbädd och i samarbete med industrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

NECS-projektet fokuserar på inbyggda system som är sammankopplade via trådlösa kommunikationsnät. Projektet kommer att fokusera på att utveckla rigorösa metoder för konstruktion av nätbaserade integrerade styrsystem och kommer således att resultera i grundläggande principer och designverktyg. Resultatet av projektet kommer att bidra till en ny design paradigm som kommer att hjälpa programmerare och system-utvecklare för att hantera systemens allt ökande komplexitet. Trådlös teknik har en stor potential för många inbyggda system. Viktiga områden för nätbaserade inbyggda system av särskild betydelse för svenskt näringsliv finns i industriell automation, processtyrning, bilindustri, säkerhet och telekommunikation. De grundläggande resultaten av NECS kommer att kunna tillämpas på alla dessa områden. Den experimentella testbädden kommer att riktas mot trådlös automatisering, dvs användning av trådlös teknik i industriell automation och reglerteknik, en stor svensk exportindustri.

Upplägg och genomförande

Pojektet är består av följande arbetspacket: WP1 Scenarios and design assumptions WP2 Networked control WP3 Networking for control WP4 Transmission for control WP5 Co-design WP6 Exploitation and dissemination WP7 Test-bed

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02867

Statistik för sidan