Naturligt fett från svensk havre ger nya användningsområden

Diarienummer
Koordinator Swedish Oat Fiber Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02390

Statistik för sidan