Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Naturliga antikroppar mot fosforylkolin vid hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Huddinge
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00217

Statistik för sidan