Naturliga antikroppar mot fosforylkolin vid hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Huddinge
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00217

Statistik för sidan