Natural Stability - Cosmetics by Speximo

Diarienummer 2012-03319
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG - LUIS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Externa länkar

Hemsida för Speximo, företaget startat som spin-off från Lunds universitet.