Nattaro Labs - Formulering, Inkapsling och doftfrisättning av vägglusbete

Diarienummer 2016-01341
Koordinator NATTARO LABS AB
Bidrag från Vinnova 1 280 500 kronor
Projektets löptid maj 2016 - april 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Som ett resultat av genomfört projekt kommer Nattaro Labs att lansera en detektionsfälla samt sälja vårt doftbete som insatsvara till andra tillverkare av fällor. Vi fortsätter vårt arbete med att färdigställa vårt bete och fälla till en fullt utvecklad kommersiellt tillgänglig produkt. Projektet har lett till att vi kan balansera och kontrollera frisättningen av doftämnen enligt vår målsättning. Vi har avsevärt ökat betets livslängd och kommer att paketera betet som en användarvänlig, flexibel och effektiv kommersiell produkt.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har varit att optimera ett doftbete att använda i vår egen monitorfälla samt som insatsprodukt till andra fällor på marknaden. Betets funktion är att attrahera vägglöss med följande tillämpningar: 1) Bekräfta misstänkta angrepp, 2) Kontinuerlig övervakning i miljöer med stor risk för angrepp, 3)Verifiera att utförd sanering varit framgångsrik och att inga vägglöss finns kvar. Slutprodukten består av ett utbytbart doftbete samt en mekanisk fälla. Doftbetet, som utgörs av feromoner, kapslas in och förpackas i ett användarvänligt och kommersiellt gångbart format.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i flera steg tillsammans med våra samarbetspartners. Steg ett innebar en kartläggning av möjliga åtgärder och förändringar i formuleringen för att erhålla en balanserad frisättning i rätt koncentration och under en längre tidsperiod. Steg två bestod av en optimering av inkapslingen för att påverka frisättningen av de ingående komponenterna. Steg tre innebar tester av formuleringens lagringsegenskaper. Resultatet från samtliga utvecklingssteg har testats i laboratorium med levande vägglöss, samt i fält för att säkerställa full funktionalitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.