Nationell upplevelsekonferens på initiativ av Länsstyrelsen i Jämtland

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - ETOUR - Turismforskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2008
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02627

Statistik för sidan