Nationell testbädd för innovativ strålbehandling

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling och Innovation, Huddinge
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Nationella Testbädden för Innovativ Strålterapi är en gemensam ingång till samordnade tester och studier i klinisk miljö på Sveriges universitetssjukhus. Den gemensamma infrastrukturen möjliggör effektiv samverkan mellan vård, akademi och näringsliv för att utveckla och testa innovativa produkter, tjänster och organisatoriska lösningar inom strålterapi som vården behöver. Gemensamt ramverk och en tydlig test/projekt process med juridik och betalningsmodeller, ger en effektiv samverkan mellan vård och industri.

Resultat och förväntade effekter

Den nationella testbädden har genom finansieringen från Vinnova byggt upp en nationell infrastruktur, med tydliga ramverk, metoder, processer och tjänster. Här testar och utvecklar expertis inom vården tillsammans med näringslivsaktörer och patienter, nya innovativa lösningar som passar vårdprocessen. Utvecklingstiderna blir kortare, implementering i vården snabbare, patienterna får snabbare till gång till effektivare och säkrare behandlingsmetoder, vården och företagen stärker sin konkurrenskraft. Genom nationell samverkan blir cancervården mer jämlik i Sverige.

Upplägg och genomförande

För att bygga upp den nationella testbädden, avsattes tid i projektet för att grundligt behandla frågeställningar från parterna, Sveriges alla universitetssjukhus samt 7 företag. Ett öppet klimat under avtalsprocessen skapade grund för förståelse mellan aktörer formade av olika regelverk och kultur. Samtidigt etablerades delprojekt där aktörerna snabbt kunde testa och utvärdera testbäddens blivande tjänster, metoder och processer samt affärsmodell. Förvaltningsfrågan drevs tidigt på flera olika plan mot de ingående landstingen och visade sig vara den största utmaningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02079

Statistik för sidan