Nationell tankesmedja kring e-arbete och e-kompetens

Diarienummer
Koordinator RIKSFÖRENINGEN FÖR E-KOMPETENS
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en bruttolista med intressanta personer organisationer inom olika branscher för att kunna främja kunskapsutvecklingen inom området och att skapa en öppen och fördjupad diskussion och debatt kring området. Genom att göra riktade analyser inom specifika branscher kan tankesmedjan fungera som pådrivare när det gäller Sveriges roll som innovativ nation och skall skapa ökade förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Resultat och förväntade effekter

En plan för tankesmedjans första år är framtagen i en öppen dialog med styrelse och rådgivande nämnd för föreningen. Denna plan ger föreningen goda förutsättningar för att skapa ett närmare samarbete med olika nationella och internationella aktörer samt även titta på möjliga vägar för en stödfinansiering av tankesmedjans arbete.

Upplägg och genomförande

Ett antal workshops är genomförda för att diskutera och skapa en plan för tankesmedjans arbete. Detta har skapat basen för ett underlag som ger tankesmedjan en tydlig inriktning samt en tydlig roll i samhället. En dialog har startats med olika Europeiska organisationer för att se om det finns lämpliga samarbetsytor. Ett förslag till bruttolista är framtagen med möjliga deltagare i tankesmedjan, med representation från många olika branscher.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.