Nationell samling för Maker-sverige

Diarienummer
Koordinator Stockholm Makerspace
Bidrag från Vinnova 32 200 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Alla för syften och mål för projektet uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Detta var första gången som en nationell träff för organisatörer bakom olika maker-initiativ utfördes. Alla initiativ ställs inför liknande utmaningar och det var väldigt givande för deltagande parter att diskutera utmaningarna och utbyta erfarenheter kring lösningar. Det fanns bland alla deltagare ett gemensamt intresse i att gå vidare och bilda en nationell organisation. Detta arbete pågår för närvarande.

Upplägg och genomförande

Givet förutsättningarna så fungerande upplägget bra. Bland de ideella initiativen fanns det fortfarande mycket kvar att diskutera. Framtida samlingar bör sikta på en heldag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.