Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell plattform för knowledge exchange

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Nationell plattform för knowledge exchangeSkapa en medlemsorganisation för professionen technology transfer individer. Syftet för medlemsorganisationen blir att tillhandahålla en naturlig plattform för individer i den växande svenska yrkeskåren vars huvuduppgift ligger i gränslandet mellan offentliga forskningsorganisationer och andra aktörer, vanligen benämnd technology/knowledge transfer/excahnge.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bildandet av en fristående medlemsorganisation som representerar personer yrkesverksamma inom knowledge/technology transfer/excahnge. Organisationen skall bidraga till ökad effektivisering av samverkan mellan organisationer och individer inom området knowledge/technology transfer/excahnge.

Upplägg och genomförande

En organisation skall byggas upp. Medlemmar rekryteras. Styrelse engageras. Aktiviteter som fyller organisationes syfte skall initieras och drivas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03842

Statistik för sidan