Nationell forskarskola etapp IIb

Diarienummer
Koordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att etablera en fungerande plattform inom den akademiska världen med koppling mot industrin och myndigheter inom ITS området har börjat mycket bra. Arbetet med marknadsföring och kopplingar med industrin och myndigheter bör dock förbättras.

Resultat och förväntade effekter

Inom samtliga punkter som påpekats av beställarna Vinnova och trafikverket i de speciella villkoren har framsteg tagits. Bland annat sekretariatet har gjort att styrning/ledning, informationsutbytet samt marknadsföringen har fungerat betydligt bättre! I övrigt se bilaga ´ITS Forskarskola Verksamhetsåren 2013 och 2014´

Upplägg och genomförande

Upplägget med en forskargrupp styrd av en koordinator samt med sekreteraren för samarbetet och en styrgrupp med representanter från myndigheter och en opartisk koordinater har fungerat mycket väl. De särskilda villkoren hjälpte till att fokusera på viktiga delar i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.