Nationell forskarskola etapp II

Diarienummer 2011-04269
Koordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att etablera en fungerande plattform inom den akademiska världen med koppling mot industrin och myndigheter inom ITS området har börjat mycket bra. Arbetet med marknadsföring och kopplingar med industrin och myndigheter bör dock förbättras.

Resultat och förväntade effekter

Inom samtliga punkter som påpekats av beställarna Vinnova och trafikverket i de speciella villkoren har framsteg tagits. Bland annat det nyinrättade sekretariatet har gjort att styrning/ledning, informationsutbytet samt marknadsföringen har fungerat betydligt bättre! I övrigt se bilaga ´Slutrapport 2012 Nationell Forskarskola´

Upplägg och genomförande

Upplägget med en foskargrupp styrd av en koordinator samt med den nytillsatta sekreteraren för samarbetet styrgrupp med representanter från myndigheter och en opartisk koordinater har fungerat mycket väl. De särskilda villkoren hjälpte till att fokusera på viktiga delar i projektet.

Externa länkar

Webb portal för arbetet med den nationella forskarskolan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.