Nationell ämneskonferens i Industriell ekonomi

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03004

Statistik för sidan