Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Business Development and Marketing
Bidrag från Vinnova 46 126 266 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En dörrdemonstrator, med integrerad komposit struktur inklusive ett nytt elektromekanisk system för manövrering av en lastrumsdörr har tagits fram och demonstrerats. Resultaten visar på att avancerad kompositteknologi, både avseende material och produktionsmetoder kan reducera skrovvikten för ett civilt flygplan samt att ett elektromekaniska system innebär eliminering av behovet av hydraulvätskor. Många av teknologierna som utvecklats inom projektet kommer att vidareutvecklas inom Clean Sky 2 och SWE Demo projekten eller implementeras i produktion och nya produkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en fullskaledemonstrator, 2*3 meter, av lastrumsdörr till civila flygplan, avsedd för twin aisle flygplan, där dörren går att öppna och stänga i verifieringsjigg. Demonstratorn innehåller ny teknik och nya metoder som har resulterat i en lastrumsdörr som är cirka 18% lägre i vikt än dagens dörrar samt att tillverkningskostnaden är lägre vilket är mycket intressant för Saabs kunder. Nya värdefulla kontakter har skapats mellan deltagande parter som har lett till nya forskningsfrågor, nya samarbeten, nya produkter samt skapat nya affärsmöjligheter för SMF.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 10 delprojekt med interaktion mellan delprojekten och mellan deltagande organisationer. Projektet inleddes med konceptarbete på demonstratorer samt parallell utveckling av teknologier. En andra utlysning samt tilläggsmedel under 2013 möjliggjorde en dörrdemonstrator i fullskala. En granskning av projektet i augusti 2014 bekräftade att inriktningen mot en dörrdemonstrator. Projektet har genomfört 2 demonstrationsdagar, en i Laxå i september 2015 med inriktning på produktionstekniska metoder samt en slutdemonstration i Linköping i mars 2016.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01031

Statistik för sidan