Nästa generations hydrocykloner med minskad tryckuppbyggnad och energiförbrukning

Diarienummer 2016-01933
Koordinator Luleå tekniska universitet - Strömningslära och experimentell mekanik
Bidrag från Vinnova 41 378 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med Marie Curie-planeringsbidraget var att börja ett lönsam samarbete mellan LTU och BSTU gällande nästa generations gas- och hydrocykloner och förbereda en fullständig VINMER Marie Curie ansökan. Under Dr. Dzmitry Misiulia besök på LTU delades de senaste forskningsresultaten och projektplaner diskuterades.

Resultat och förväntade effekter

Det nya samarbetet mellan LTU och BSTU inleddes och ett förslag till forskning gällande nästa generations gas- och hydrocykloner togs fram. Detta ligger till underlag för en fullständig ansökan om ett Marie Curie-bidrag.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har besökt LTU för att initiera, diskutera och utveckla ett internationellt tvärvetenskapligt samarbete. Fokus i projektet var att främja akademiska meriter för den sökande och leda till långsiktigt samarbete och rörlighet mellan universitet samt innovation gällande nästa generations gas- och hydrocykloner. Planeringsbidraget gjort det möjligt för den sökande att utarbeta ett förslag till VINNMER Marie Curie fullständig forskning och starka banden mellan LTU och BSTU.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.