Nasalt pandemivaccin

Diarienummer 2008-01390
Koordinator EUROCINE VACCINES AB - Eurocine AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - oktober 2010
Status Avslutat