Näringslivets roll i den amerikanska forskningspolitiken - drivkraft för forskning för tillväxt?

Diarienummer
Koordinator Sveriges Ingenjörer
Bidrag från Vinnova 579 998 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2007
Status Avslutat