Nanotrådsbaserade solceller på produktionsskala

Diarienummer
Koordinator Sol Voltaics AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat