Nanostrukturerade hybridmaterial (grafen/metall) för terahertzfrekvenskomponenter

Diarienummer 2014-04712
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 2 731 217 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juli 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-09-16

Syfte och mål

Syftet med forskningen är att designa, framställa och karaktärisera hybridmetamaterial sammansatta av epitaxiell grafen och 3-dimensionella nanostrukturerade tunnfilmsmetaller. Sådana metamaterial kan bana ny väg för THz-komponenter och sensorer dedikerade för högkänslig detektion av biomolekyler inom THz spektrumet.

Förväntade effekter och resultat

Innovativ komponent- och sensordesign för THz frekvenser är absolut nödvändig för att kunna tillfredsställa framtida behov av hög-bandbredds-kommunikation, ultrasnabb dataprocessering samt THz-sensorer med ultralåga detektionsgränser. Vi kommer att designa innovativa grafen-metall-nanostrukturella hybridmaterial avsedda för THz-plasmonkomponenter. Dessutom kommer vi att få kunskap om THz-optiska egenskaper såsom forminducerad dubbelbrytning och parametrar som beror av fria laddningsbärare.

Planerat upplägg och genomförande

Vi eftersträvar ett flerskaligt tillvägagångssätt vid utvecklingen av de hybrida grafen-metall-nanostrukturerna:
i) En designfas som inkluderar finita element-beräkningar av metamaterialens THz -egenskaper.
ii) En framställningsfas där världsledande grafen- och nanostrukturtillväxtsmetoder används.
iii) En karaktäriseringsfas där unika instrument inom THz-ellipsometri nyttjas.

Vi kommer att etablera ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Sverige och University of Nebraska-Lincoln, USA med lokalt starkt industriellt stöd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.