NanoMonolith

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01682

Statistik för sidan