Nanomonolit MS 3 and 4

Diarienummer 2010-02516
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Utvärdera den tekniska och kommersiella potentialen för Nanomonolitteknologins tillämpningar inom biobränsleproduktion.

Resultat och förväntade effekter

Klargöra möjligheter och begränsningar för Nanomonolitteknologin.

Upplägg och genomförande

Pröva de tekniska och kommersiella potentialen genom utvärdering av konsulter och tekniska experter; exponering och möten med möjliga kunder, konkurrenter och andra industriella och kommersiella aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.