Nanomaterial för stamcellsdelning, migrering och differentiering till neuronal fenotyper

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00227

Statistik för sidan