Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanofotoniska system baserade på optisk närfältsväxelverkan på nanoskala

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Verksamhetsbas fotonik och optik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - april 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Forskning kring utveckling av lågeffekt aktiva nanofotoniksystem för tillämpningar inom ICT , sensorer etc. Forskningen baseras på användandet av närfältskopplade kvantpunkter, s k Försterkoppling, vilka användes för att skapa fotoniska vågledare

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningen har påvisat teoretisk feasibility för att skapa ovanstående typ av nanofotonik, med egenskaper som närmar sig elektroniska IC komponenter vad gäller storlek och switchenergi, dock ej hittills vad gäller snabbhet. Vidare möjligheten att skapa ICT funktioner som modulation, spatiell multiplexering etc i multivågledarsystem,

Upplägg och genomförande

Teoretiska simuleringar av exciton polariton propagering längs kvantpunktsvågledare, samt möjliheter att påverka detta genom pålagda elektriska fält via quantum confiend start effect. Hänsyn tagen till inhomogen breddning, fononväxelverkan, temperatur samt dephasing. Dessa simuleringar , delvis presenterade på större konferenser, har givit nödvändig information för experimentell realisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01830

Statistik för sidan