Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NanoForum, en mötesplats för materialbaserad innovations- och konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen NanoForum 2018 hölls på Humanistiska Teatern i Uppsala den 23 oktober 2018. Målet var att arrangera en internationell konferens om materialbaserad innovationskraft. konferensen hade tre tydliga teman: Sustainable nanomaterials/nano solutions, Life Cycle Impact och New Business Models. Vid konferensen delades priset Årets Nanoföretag ut.

Resultat och förväntade effekter

Vi ökade antalet sponsorer/partner från fem föregående år till åtta i år. Intresset från näringslivet var avsevärt högre i år än vid tidigare tillfällen. Aktiviteten under pauser var mycket hög och vi hoppas att detta kan dels öka intresset för materialinnovationer, dels skapa nya samarbeten. Vi hade förväntat oss fler deltagare, detta mål uppnåddes dock inte.

Upplägg och genomförande

Arbetet har pågått sedan årsskiftet med att skapa programmet, sälja in konferensen till sponsorer, partner och utställare, mediabearbetning, val av kandidater till Årets Nanoföretag samt detaljplanering av konferensen. Till hjälp engagerades en projektgrupp bestående av personer från Stockholms Handelskammare, Uppsala kommun, Stockholm Business Region, Sting, ÅF, SISP och Region Uppsala . Parallellt med konferensen pågick också investerarmöten som arrangerades va SIO Grafen och Stockholm Business Region.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05318

Statistik för sidan