NanoForum, en mötesplats för materialbaserad innovations- och konkurrenskraft

Diarienummer 2017-05318
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet avser att vidareutveckla NanoForum till en nationell och internationell mötesplats för materialinnovationer och skapa forum för framgångsrika samarbeten, tillsammans med partners. Syftet är att öka deltagandet främst från etablerade industribranscher och vi förväntar oss att även öka deltagandet från privata investerare, innovationskontor, regionala affärsutvecklare och Sveriges forskningsinfrastrukturer (Myfab, Max IV samt ESS). Det övergripande målet är att skapa Nordens stora årliga mötesplats för avancerad materialteknik.

Förväntade effekter och resultat

Att höja antalet deltagare till c:a 300 Att göra ett event som uppfattas som världsklass i diskussion och presentation Att eventet anordnas på ett sådant sätta att interaktion premieras starkt Att Nanoforum 2018 blir ett så uppskattat event att deltagarna ger medelbetyget 4,5 på upplevelse som helhet i utvärdering efter evenemanget.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförande För att öka deltagandet från de grupper som nämnts ovan avser vi att skapa ett attraktivt program som tas fram i en arbetsgrupp med olika intressenter samt genom en aktiv och tidig marknadsföring av NanoForum utanför SwedNanoTechs traditionella kanaler. Följande uppgifter/arbetspaket ingår. 1.Tillsättning av arbetsgrupp med eventets huvudpartner och SwedNanoTechs medlemmar 2.Marknadsföringsplan 3.Program inkl AIM Day 4.Införsäljning av eventet hos sponsorer och utställare 5.Produktionsplanering 6.Genomförande 7.Utvärdering

Externa länkar

Webbsidan gäller årets produktion och kommer att uppdateras efter projektets start

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.