Nanofabricerade filtermembran

Diarienummer
Koordinator Porenix AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03234

Statistik för sidan