Nanofabricerade filtermembran

Diarienummer 2009-03234
Koordinator Porenix AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat