nanoEDS

Diarienummer
Koordinator Plasmatrix Materials AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - oktober 2008
Status Avslutat

Externa länkar