Nanocrystal cancer therapy

Diarienummer 2015-00943
Koordinator NOVIGA RESEARCH AB - Biovation Park
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat