Nanocellulosabaserade barriärmaterial

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01154

Statistik för sidan