Nanocellulosabaserade barriärmaterial

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat