NanoBio-surfaces

Diarienummer
Koordinator Addbio AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00184

Statistik för sidan