NanoBio-surfaces

Diarienummer 2012-00184
Koordinator Addbio AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011