Nanexa - Antifungal coating

Diarienummer 2012-01987
Koordinator Nanexa AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat