Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

myFC Fuel Cell Technology and Fuel Solution for cleaner and more powerful smartphone batteries

Diarienummer
Koordinator myFC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har tagit fram en affärsplan för kommersialisering av världens tunnaste bränslecell, LAMINA.

Långsiktiga effekter som förväntas

Affärsplanen kommer att lägga till grund för myFCs fortsatta tillväxt.

Upplägg och genomförande

Projektet innefattade tekniska analyser samt en marknadsstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2019-00755

Statistik för sidan