MyChronicInflammatom

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00549

Statistik för sidan