Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

My-IMI: My Intelligent Machine Interface

Diarienummer
Koordinator ASPLUND DATA AKTIEBOLAG - Asplund Data
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Sytet med projektet är att genomföra en marknadsanalys för att vara underlag för en komplett ansökan till SME Instrument fas 2. Den ansökan kommer att slutföras inför ansökninsdatum 23 maj 2018.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en komplett rapport.

Upplägg och genomförande

Inspiralia har tillsammans med Asplund Data AB utfört arbetet med sammanställningen och skrivandet av rapporten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05059

Statistik för sidan