Musik som verktyg i demensvården - en webbaserad utbildning

Diarienummer 2014-05485
Koordinator DANDERYDS KOMMUN - FoU Nordost
Bidrag från Vinnova 575 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ´Musik som verktyg i demensvården en webbaserad utbildning´ var att sprida kunskap om musik som verktyg i demensvården. Genom en interaktiv webbutbildning skapas möjligheter till kompetensutveckling för vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom. Utöver webbutbildningen har även tagits fram en handbok med tillhörande cd.

Resultat och förväntade effekter

Webbutbildningen är färdig enligt plan och kommer att lanseras på en release konferens den 11 februari på Stallet, Stallgatan , Stockholm. Utöver webbutbildningen har även tagits fram en handbok med tillhörande cd. Information om projektet har spritts kontinuerligt under projektets gång bland annat genom presentation på Stockholms läns demensdag och genom en posterpresentation på en internationell konferens i Cambridge.

Upplägg och genomförande

Framtagandet av den webbaserade utbildningen har som planerat tagit ett år från starten till lanseringen av den färdiga webbutbildningen. Manusskrivning har skett parallellt. Skådespelare anlitades och en grafiker planlade själva utbildningen. Musiken spelades in av Länsmusiken. Utbildningen är uppbyggd så att det finns konkreta kunskapsmål med checkfrågor innan man kan gå vidare. På så sätt säkras målet att förmedla kunskap och inte enbart information. Utöver webbutbildningen har även tagits fram en handbok med tillhörande cd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.