Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Museum of Failure

Diarienummer
Koordinator SUPERL AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The Museum of Failure - är en fysisk samling av intressanta misslyckade innovationer som på ett icke-konventionellt sätt sprider kunskap om och stimulerar diskussioner kring misslyckandens viktiga roll för innovation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tanken med hela projektiden var att starta en uppmärksamhetsmaskin för spridning av innovationsforskning. Projektets roliga, tänkvärda och annorlunda ansats för spridning av forskning har lett till generös uppmärksamhet i media och fackpress. Museets provocerande namn och användning av ett bekant konventionellt museum-format med ett nytänkande innehåll har varit intresseväckande även för nya målgrupper. Museets kombination av fysisk och digital närvaro är mycket framgångsrik för spridning i sociala medier.

Upplägg och genomförande

Projektplanen sprack då museet hamnade i en mediastorm. Den faktiskt genomförandet av projektet har gått mycket bra trots intensivt mediatryck.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04373

Statistik för sidan