Museum of Failure

Diarienummer 2016-04373
Koordinator SUPERL AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering, 2016. Projekttyp A

Syfte och mål

The Museum of Failure - är en fysisk samling av intressanta misslyckade innovationer som på ett icke-konventionellt sätt sprider kunskap om och stimulerar diskussioner kring misslyckandens viktiga roll för innovation.

Resultat och förväntade effekter

Tanken med hela projektiden var att starta en uppmärksamhetsmaskin för spridning av innovationsforskning. Projektets roliga, tänkvärda och annorlunda ansats för spridning av forskning har lett till generös uppmärksamhet i media och fackpress. Museets provocerande namn och användning av ett bekant konventionellt museum-format med ett nytänkande innehåll har varit intresseväckande även för nya målgrupper. Museets kombination av fysisk och digital närvaro är mycket framgångsrik för spridning i sociala medier.

Upplägg och genomförande

Projektplanen sprack då museet hamnade i en mediastorm. Den faktiskt genomförandet av projektet har gått mycket bra trots intensivt mediatryck.

Externa länkar

www.museumoffailure.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.