MUSES Multiplatform Usable Endpoint Security

Diarienummer 2011-02059
Koordinator Sweden Connectivity AB
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - januari 2012
Status Avslutat