Multipla applikationer för nästa generation video kompression (fortsättning)

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - december 2012
Status Avslutat