´Multimodal motor symptoms quantification platform for individualized Parkinson´s disease treatments´ MuSyQ

Diarienummer 2014-03727
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Ett vanligt symptom hos Parkinsonpatienter är svårigheter med motoriken. I projektet har det tagits fram en multimodal plattform som består av rörelsesensorer, eyetracker, möjlighet via app att besvara på frågor kring sjukdomstillstånd samt att göra ett spiral och tap-test med en finger mot en smartphones touchskärm. Plattformen tillsammans med inlärda regler från medicinska data, framtagna från två medicinska studier i projektet har resulterat i ett system som kunnat estimera ett doseringsintervall som ligger i paritet med erfarna läkare i ca. 68% av fallen.

Resultat och förväntade effekter

Ett av huvudsyftena med projektet MUSYQ är att objektivt beskriva symptomen hos patienter med Parkinsons sjukdom. Projektet har resulterat i ett system som kunnat estimera ett doseringsintervall av det behandlande läkemedlet som ligger i paritet med erfarna läkare, i 68% av fallen. En stor framgång med tanke på projektets storlek.

Upplägg och genomförande

WP1 - en medicinsk studie som har gått över förväntan. Samlat in mycket data som kan användas i många framtida projekt. WP2 - ett arbetspaket för dataanalys och signalbehandling. De flesta uppgifter i detta paket har utrönts samt kommit långt fram i projektet. WP3 - medicinsk studie för att testa metoderna framtagna i projektet. Det visade sig bla. 68% av de undersökta patienterna fick doseringsintervall framtagna av systemet som var i paritet med erfarna läkare. WP4 - affärsstrategi - ett patent har skrivits och kommer snart skickas in.

Externa länkar

Sida på vår hemsida som förklarar projektet på engelska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.