Multimaterialkonstruktion för lätta handikapphjälpmedel och fordonsinredningar

Diarienummer
Koordinator Swerea AB
Bidrag från Vinnova 7 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00571

Statistik för sidan