Multimaterialkonstruktion för lätta handikapphjälpmedel och fordonsinredningar

Diarienummer 2006-00571
Koordinator Swerea AB
Bidrag från Vinnova 7 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2006 - december 2009
Status Avslutat